Mijn visie op coaching

Mijn visie vertrekt vanuit vier fundamentele basisprincipes:

Zelfsturing en zelfredzaamheid

Dit zijn belangrijke voorwaarden van de mentale toestand van de coachee om in een coachingstraject te stappen. De coachee kiest uiteindelijk de weg die bij hem past om zijn doelen te bereiken. De coach is een ervaren gids die je actief ondersteunt tijdens je zoektocht.

Doel- en actiegerichtheid

Elk coachingstraject vertrekt vanuit een concrete doelstelling van de coachee. Elke sessie neem je actiepunten mee naar huis waarmee je de volgende weken aan de slag gaat. Elke sessie volgt bovendien een vaste structuur, volgens een vier stappenplan:
1. Doelstelling van de sessie
2. Schetsen van de huidige situatie
3. Opties/ Alternatieven onderzoeken
4. Actieplan

Resultatenbinding & Evaluatie

De coach begeleidt het proces, de coachee is verantwoordelijk voor de omzetting van de acties in de praktijk en voor het behalen van zijn doelstellingen en resultaten. Na elk coachingstraject volgt een evaluatie over de behaalde resultaten. Heeft de coachee het beoogde doel bereikt? Is er verdere coaching nodig? Wat is de volgende stap?

Ethiek, vertrouwen en een veilige omgeving

De coach houdt zich aan ethische voorschriften vastgelegd in de ICF regels. Om resultaat te boeken is er vertrouwen tussen coach en coachee nodig. Vandaar het belang van een kennismakingsgesprek. Hierin gaan we na of het klikt tussen ons. Wist je trouwens dat de aanwezigheid van "die fameuze klik" een cruciale "key success factor" is voor een goed coachingstraject?