certificatie 3

Opleiding Systemisch Coachen en Natuurlijk & Systemisch Leiderschap

Situering

We zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen zoals ons gezin en familie, een team, een vereniging of een bedrijf met hun eigen wetten, patronen en onzichtbare onderstromingen. Vooral in die onderstroom spelen sterke, onbewuste dynamieken.

Bij Systemisch werken en coachen brengen we deze onzichtbare onderstromingen, de verborgen dynamieken en patronen in kaart. Het zijn net deze ongrijpbare zaken die ervoor kunnen zorgen dat veranderingen in een bedrijf stokken, samenwerking binnen het team mislukt, leiderschap ontbreekt, persoonlijke problemen steeds terugkomen en trauma’s onopgelost blijven.

De opleiding tot systemisch coach zal jou handvaten en technieken aanreiken om deze belemmerende, onzichtbare patronen te herkennen, te doorbreken en oplossingen aan te bieden. Oplossingen die vooral duurzaam verankerd zullen worden.

Als leider wordt het helder aan welke touwtjes je kan trekken om je team of je organisatie te stroomlijnen. Als de verstrikkingen zichtbaar worden, zie je ook sneller de weg hoe je betere resultaten kan bereiken. Als coach dring je veel sneller door tot de essentie zodat je jouw klanten tot een vluggere en meer duurzame evolutie in natuurlijk leiderschap kan stimuleren.

De buitenlucht en de natuur zorgen voor inspiratie en inzichten die je in een vergaderzaal niet zal vinden. Zeker omdat systemisch werk een flinke dosis intuïtie en sensitiviteit vergt. Wij gaan dan ook zoveel mogelijk in de natuur de theorie inoefenen. Want de natuur brengt je makkelijker in contact met jezelf, met jouw ware natuur.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot coaches, interne en externe consultants, zaakvoerders, leidinggevenden, managers, therapeuten, psychologen en artsen. In een groep van deelnemers met een diverse achtergrond inspireer je elkaar door in de oefeningen de systemische benadering op diverse systemen toe te passen. Een vooropleiding in coaching is niet noodzakelijk, wel aangeraden.

Concreet: herken je volgende vraagstukken bij je coachees of je teams en geraak je er met je klassieke coachingstechnieken niet uit dan spelen andere factoren en is deze opleiding voor jou geknipt.

Situaties op het werk

 • Een aanslepend conflict in het team geraakt niet opgelost, teamleden schijnen niet met elkaar te kunnen samenwerken, waarom is niet duidelijk. Sommige teamleden gaan zelfs in burn-out.
 • De leidinggevende kan zijn rol niet voluit opnemen en durft mensen niet aan te spreken op hun verantwoordelijkheden; de leider neemt zijn positie niet ten volle waar, maar is liever “one of the team”, de visie is onduidelijk
 • Er is veel weerstand tegen de veranderingen, de verantwoordelijken hebben geen zicht op voor- en tegenstanders en de organisatie geraakt niet vooruit in het proces
 • De fusie van twee teams of bedrijven is al 2 jaar oud en toch overheerst het wij-zij denken.

Situaties in de persoonlijke sfeer

 • Ondanks goed ontwikkelde competenties en ondanks het innerlijk werk dat jijzelf en je coachee al hebben gedaan, blijft de coachee tegen dezelfde situaties, relaties of gevoelens aanlopen. Soms lijk je er even vanaf te zijn maar het komt toch weer terug.
 • Je hebt het idee dat er veel meer mogelijk is voor je, maar het lukt je maar niet dit ook in de realiteit te manifesteren. Het ontbreekt je aan daadkracht
 • Je hebt regelmatig last van gevoelens waarvan je niet weet waar ze vandaan komen, maar ze beperken je telkens opnieuw in het ten volste kunnen genieten van het leven (verdriet, onzekerheid, boosheid, je klein voelen….)
 • Je staat steeds klaar voor anderen en cijfert jezelf weg, je neemt jezelf voor om dit te veranderen maar dan steken schuldgevoelens de kop op.
 • De relaties in mijn gezin van herkomst, mijn grotere familie, mijn huidige gezin, mijn partner lopen stroef, er zijn verstrikkingen die de flow hinderen

Doel van de opleiding

Wat neem je mee uit deze opleiding?
Een holistische aanpak van een complexe problematiek aanleren die goed is toe te passen in verscheidene coaching omgevingen en makkelijk te vertalen is naar de praktijk van alledag van jezelf als coach of leidinggevende, je coachee, je teams

 • Je krijgt inzicht in de basisprincipes van een dynamisch en goed functionerend systeem en herkent wanneer deze niet gerespecteerd worden.
 • Je detecteert samen met je klant achterliggende dynamieken en patronen, die het systeem ongewild en onbewust in zijn greep houden of die zorgen voor een blokkade of conflict in een systeem
 • Je begeleidt op een zelfverzekerde manier een aantal systemische interventies waardoor er meer beweging, effectiviteit, een positievere werksfeer en een doorbraak in transformatieprocessen ontstaat
 • Je gaat zelf in evolutie door in de opleiding met je eigen systemische vraagstukken aan de slag te gaan.
 • Je verscherpt je eigen intuïtie, je sensitiviteit, de wijsheid van je lichaam en in systemische waarneming
 • Je krijgt ondersteunend materiaal (literatuur en video’s) en tips voor verdieping
 • Een leergroep waarin je als coach/leider uitgenodigd bent om te evolueren en een forum ontwikkelt om intervisie te doen rond systemisch coachen.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 8 dagen, verdeeld over 4 modules. Je leert alle facetten van het proces van systemisch coachen kennen en toepassen:

 • systemische perceptie
 • dynamieken herkennen
 • interventies doen
 • de onderliggende theorie
 • jouw eigen innerlijke houding en proces

We oefenen met eigen systemische casussen van deelnemers

Systemische wetmatigheden en systemisch waarnemen

 • Systemische wetmatigheden (inspiratie Bert Hellinger)
 • Systemisch waarnemen : zintuiglijk en intuïtief, fenomenologisch
 • Systemische attitude
 • Systemische wetmatigheden van structuuropstellingen (inspiratie Mattias Varga Von Kibbet)
 • Verschillende werkmethodes van systemisch coachen
 • Oefening op eigen case + bespreking
 • Zelfreflectie rond eigen systemen
 • Voorbereiding: genogram en organogram

Systemisch coachen op een gestructureerde manier

 • Opstart van systemische coaching
 • Genogram en organogram als startpunt
 • Systemische vragen

Ordening en binding: patronen en interventies

 • Ordening, plek en binding in familiesystemen
 • Ordening, plek en binding in leiderschap
 • Ordening, plek en binding in teams
 • Ordening, plek en binding in organisaties

Oefening op eigen case + bespreking
Natuur coachingsoefeningen rond ordening en binding

Rake vragen als systemische inspiratiebron (inspiratie Sien Bakker)
Balans geven & nemen

 • Uitreiken en ontvangen
 • Schuld en schaamte
 • Dader-slachtoffer problematiek

Projectie – overdracht – tegenoverdracht - dubbelbeeld
Purpose en doel systemisch bekeken

 • Verschil tussen familiesystemen en organisatiesystemen
 • Systemische structuur oefeningen rond persoonlijke missie, doel

Systemische benadering van beslissingsprocessen
Interne systemen

 • Delen werk systemisch bekeken
 • Trauma – basis inzichten

Hulpbronnen als systemisch coach:

 • Systemisch opnemen van krachten: herbronnen (hoofd, hart, buik) (Mathias Varga)
 • Toestemming of kracht vanuit het familiesysteem

Systemische interventie met de 5 natuurelementen

 • Systemische toepassingen in jouw professionele en organisatievraagstukken

Integratie-oefening: bespreken van eigen evolutie en certificatie
Afscheid nemen systemisch benaderd

 

Afhankelijk van de concrete casussen van de deelnemers wordt de focus bepaald en gaan we dieper in op volgende onderwerpen
• Inzicht in de rollen van een organisatie en bijhorende plek van oprichter, managers, medewerkers, klanten…
• Inzicht in de orde in het systeem: rekening houdend met hiërarchie, anciënniteit en competentie
• Evenwicht herstellen tussen geven en nemen (zaken zoals overtime, burn-out, betalen naar inzet en bijdrage, …)
• Helder krijgen van purpose, de reden van bestaan, de missie, de waarden, de ziel van de organisatie, de cultuur en het respect hiervoor
• Een korte kennismaking met link tussen familiesystemen en de leiderschaps- en het professioneel functioneren in organisatiesystemen
• Een inzicht in hoe je familiesysteem tijdens jouw interventies als coach meespeelt en de kans om hierin meer lucht te brengen

Aanpak

In deze training is het materiaal waarmee je werkt je eigen praktijk. Als deelnemer maak je kennis met je eigen systemiek.
We zetten volgende methodieken in:
• Een mix van theorie en coaching oefeningen
• We doen ook kleine opstellingen in groep zodat je dit ook ervaren hebt.
• Theorie rond systemische wetmatigheden
• Praktische methodes en werkvormen om systemisch met je klanten te werken in 1 op 1 sessies: waarnemingsoefeningen, vragen, tafelopstellingen, vloerankers… Je coacht elkaar zodat je dit echt in de vingers hebt na de opleiding.
• Praktische voorbeelden van casussen voor patroon- en dynamiekherkenning
• Mogelijkheid tot het inbrengen van klantcases en/of inbreng eigen (organisatie)thema’s
• Voorbereide home joy (film, literatuurlijst, vragen, opdrachten)

Getuigenissen

Cathy Macharis,

 

Bart Huwé, coach

Doorheen de opleiding systemisch coachen reikt Kris praktische handvaten aan om effectief aan de slag te gaan met verschillende systemen. Verwacht geen doffe theorie, maar veel oefening die aanzet tot actie. Haar ongedwongen aanpak, enthousiasme en grenzeloze authenticiteit werken aanstekelijk. Ze wist mijn sceptische blik om te buigen naar een fijne ontdekkingsreis. I loved it!

Tomas Folens, lector ethiek & artificiële intelligentie

De opleiding systemisch coachen was niet alleen een 'eye opener', maar ook een 'persoonsopener'. Vanuit haar jarenlange ervaring als coach en trainer maakte Kris ruimte om aan de slag te gaan met de thema's uit de groep zoals leiderschap, angst, het werken met delen van onze persoonlijkheid, onze plaats in ons gezin van herkomst...

Durven in het niet-weten staan, de systemische wetten leren zien en heel veel praktische oefeningen maakten deze training tot een uniek geheel.

Als deelnemer kreeg ik een extra toolbox om met coachees aan de slag te gaan en kreeg ik tegelijk ook zicht op stukken van mijn eigen familiesysteem en op mijn plaats in het systeem van de organisaties waar ik werk.

Ik zou de opleiding zeker aanbevelen als je met jezelf of met coachees aan de slag wil met leiderschap, missie, verandering of met wat zich afspeelt onder de waterlijn in een organisatie.

Cindy Theunis, coach

Ik had het plezier om deelnemer te zijn in de 6-daagse basistraining over systemische coachen die Kris gaf bij Training & Coaching Square. Kris brengt deze materie op een spontane en toegankelijke wijze terwijl ze er haar speelse toets aan toe voegt. Ik leerde haar kennen als een professional op het domein van systemisch coachen. Ze weet theorie, oefeningen en toepassing ervan vlot door elkaar te laten lopen waardoor ze me vertrouwen gaf om systemisch coachen in te zetten in mijn dagelijkse praktijk als coach. Kris verstaat de kunst om als trainer haar eigen professionele en persoonlijke ervaring te delen, de wijsheid van de groep te laten spreken én elke individuele deelnemer te raken en op sleeptouw te nemen in zijn persoonlijke groeiproces. Dit was meer dan een gewone training, het was een diepgaande leerervaring voor me die me als professional en als mens heeft doen groeien. Ik ben Kris hiervoor oprecht dankbaar!

BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

AGENDA
Opstellingen van 9.00u tot 12.30u

8/6/2024 - 6/9/2024 - 11/10/2024 - 22/11/2024 - 6/12/2024

31/1/2025 - 28/3/2025 - 23/5/2025 - 20/6/2025

Meer info en inschrijven: Opstellingen

 
Opleiding Systemisch Coach

4 x 2 dagen start op 26/8/2024

Meer info en inschrijven: Opleiding systemisch coachen