EVF 1520 webWAT IS SYSTEMISCH COACHEN?

Systemisch coachen is een benadering binnen coaching die zich richt op het werken met systemen, zoals families, teams of organisaties. Het gaat ervan uit dat individuen deel uitmaken van een groter geheel en dat hun gedrag en ervaringen beïnvloed worden door de onderlinge dynamiek en patronen binnen dat systeem.

Bij systemisch coachen wordt er gekeken naar de interacties en relaties tussen de verschillende leden van het systeem, evenals naar de invloed van eerdere generaties en systemische patronen die doorgegeven worden. De coach helpt de cliënt om inzicht te krijgen in deze dynamieken en om eventuele belemmerende patronen of verstoringen op te sporen en aan te pakken.

Systemisch coachen maakt gebruik van diverse methodieken en technieken, zoals het werken met opstellingen, waarbij representanten worden gebruikt om de verschillende leden van het systeem te representeren. Deze methode kan inzicht geven in de onderliggende dynamieken en onbewuste processen die van invloed zijn op het gedrag en de ervaringen van de cliënt.

Wat is het doel van systemisch coachen?

Het doel van systemisch coachen is om de cliënt te ondersteunen bij het ontdekken en doorbreken van belemmerende patronen, het vergroten van zelfinzicht, het versterken van relaties en het vinden van nieuwe perspectieven. Het helpt de cliënt om effectiever te functioneren binnen het systeem waarin hij of zij zich bevindt, of dat nu op persoonlijk, professioneel of relationeel vlak is.

Het is belangrijk op te merken dat systemisch coachen een gespecialiseerde benadering is die training en ervaring vereist om effectief te kunnen toepassen. Het kan worden ingezet in verschillende contexten, zoals individuele coaching, teamcoaching, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Welke vraagstukken kan men aanpakken met systemisch coachen?

Met systemisch coachen kunnen verschillende vraagstukken worden aangepakt. Enkele voorbeelden zijn:

1. Persoonlijke relaties: Systemisch coachen kan helpen bij het verkennen en verbeteren van relaties binnen het gezin, met partners, vrienden of collega's. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het begrijpen van patronen van gedrag, communicatieproblemen of conflictsituaties.

2. Loopbaan en werk: Systemisch coachen kan ingezet worden om loopbaanvraagstukken aan te pakken, zoals het ontdekken van passies en talenten, het omgaan met stress op het werk, het verbeteren van communicatie met collega's of het vinden van een betere balans tussen werk en privé.

3. Leiderschap en teams: Systemisch coachen kan leiders helpen bij het ontwikkelen van effectief leiderschap en het creëren van gezonde en productieve teams. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden om inzicht te krijgen in de dynamiek binnen het team, het versterken van de samenwerking of het oplossen van conflictsituaties.

4. Persoonlijke ontwikkeling: Systemisch coachen kan individuen helpen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het vergroten van zelfinzicht, het overwinnen van belemmerende overtuigingen, het ontdekken van persoonlijke waarden en het creëren van een doelgericht leven.

5. Organisatieontwikkeling: Systemisch coachen kan ook worden toegepast op organisatieniveau. Het kan helpen bij het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen, het oplossen van conflicten, het creëren van een positieve bedrijfscultuur of het begeleiden van veranderingsprocessen.

Het belangrijkste is dat systemisch coachen helpt bij het verkrijgen van inzicht in de onderliggende dynamieken en patronen die van invloed zijn op het specifieke vraagstuk. Door deze inzichten kunnen nieuwe perspectieven en oplossingen worden gevonden.

Wie zijn de belangrijkste goeroes in systemisch coachen?

Er zijn verschillende experts en goeroes op het gebied van systemisch coachen die waardevolle bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling en verspreiding van deze benadering.

Enkele van de belangrijkste namen zijn:

1. Bert Hellinger: Bert Hellinger wordt vaak beschouwd als de grondlegger van het systemisch werk. Hij ontwikkelde de familieopstellingen, een methodiek binnen systemisch coachen, waarbij representanten worden gebruikt om de dynamiek binnen families of andere systemen inzichtelijk te maken.

2. Virginia Satir: Hoewel ze geen specifieke term als "systemisch coachen" gebruikte, was Satir een prominente familietherapeut die een systemische benadering hanteerde. Ze legde de nadruk op het belang van gezinsdynamiek en communicatiepatronen in haar werk.

3. Gunthard Weber: Weber is een Duitse psychotherapeut en coach die de term "organisatieopstellingen" heeft geïntroduceerd. Hij heeft bijgedragen aan de toepassing van systemisch werk in organisatorische contexten, waarbij de focus ligt op de dynamiek binnen teams en organisaties.

4. Matthias Varga von Kibéd en Insa Sparrer: Dit duo heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van systemisch coachen, met name op het gebied van structuuropstellingen. Ze hebben modellen en methoden ontwikkeld die helpen bij het begrijpen en transformeren van belemmerende patronen in systemen.

5. Joan Wilmot en Judy Wilkins-Smith: Deze twee systemische coaches hebben zich gericht op het toepassen van systemisch werk in coaching en leiderschapsontwikkeling. Ze hebben bijgedragen aan de integratie van systemische principes in de coachingspraktijk.

BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

AGENDA
Opstellingsdagen van 9.00u tot 16.30u

27/4/2024 - 8/6/2024 - 5/10/2024 - 9/11/2024 - 7/12/2024

Meer info en inschrijven: Opstellingsdagen

 
Opleiding Systemisch Coach

4 x 2 dagen start op 26/8/2024

Meer info en inschrijven: Opleiding systemisch coachen