FAQ over coaching

Definitie

'Coaching is een doelgericht en creatief begeleidingsproces waarbij de coach als gelijkwaardige partner de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke of professionele doelen.'


Coach en coachee gaan samen op pad met een doel voor ogen en een open blik voor alles wat er tijdens het pad hun wegen kruist. Het is verder kijken dan normaal en vanuit perspectieven waar je zelf nog niet bij had stilgestaan.

Basisprincipes

Bij mijn coachingstrajecten hecht ik veel belang aan vier fundamentele basisprincipes:

Zelfsturing en zelfredzaamheid

Dit zijn belangrijke voorwaarden van de mentale toestand van de coachee om in een coachingstraject te stappen. De coachee kiest uiteindelijk de weg die bij hem past om zijn doelen te bereiken. De coach is een ervaren gids die je actief ondersteunt tijdens je zoektocht.

Doel- en actiegerichtheid

Elk coachingstraject vertrekt vanuit een concrete doelstelling van de coachee. Elke sessie neem je actiepunten mee naar huis waarmee je de volgende weken aan de slag gaat. Elke sessie volgt bovendien een vaste structuur, volgens een vier stappenplan:
1. Doelstelling van de sessie
2. Schetsen van de huidige situatie
3. Opties/ Alternatieven onderzoeken
4. Actieplan

Resultatenbinding & Evaluatie

De coach begeleidt het proces, de coachee is verantwoordelijk voor de omzetting van de acties in de praktijk en voor het behalen van zijn doelstellingen en resultaten. Na elk coachingstraject volgt een evaluatie over de behaalde resultaten. Heeft de coachee het beoogde doel bereikt? Is er verdere coaching nodig? Wat is de volgende stap?

Ethiek, vertrouwen en een veilige omgeving

De coach houdt zich aan ethische voorschriften vastgelegd in de ICF regels. Om resultaat te boeken is er vertrouwen tussen coach en coachee nodig. Vandaar het belang van een kennismakingsgesprek. Hierin gaan we na of het 'klikt' tussen ons. Wist je trouwens dat de aanwezigheid van "die fameuze klik" een cruciale "key success factor" is voor een goed coachingstraject?

Coaching is geen mentoring

Een mentor zal je meer jobgerelateerde en praktische zaken leren, hij levert je oplossingen vanuit zijn eigen ervaring. Hij geeft je antwoorden. Een coach begeleidt je wel naar het vinden van je eigen antwoorden. Coachen gaat niet alleen over de job maar over hoe jij in het leven staat.

Coaching is geen therapie

Coaching is doelgericht, toekomstgericht. We gaan niet graven in het verleden. Je focust op een positief doel in de toekomst. Een coach schrijft je geen oplossing voor. Een coach is er van overtuigd dat je als persoon zelf de talenten en de middelen hebt om je doel waar te maken. De rol van de coach is je als mens respectvol uitdagen om verantwoordelijkheid op te nemen en je ondersteunen om zelf te vinden hoe jij je doel kan bereiken.

Voor iedereen

Coaching is in principe voor iedereen die een concreet doel voor ogen heeft en zich hierbij wil laten begeleiden om persoonlijk te groeien en zich professioneel te ontwikkelen.

Het is dus niet alleen voor mensen die 'met een probleem' zitten waar ze alleen moeilijk uit geraken. In de praktijk is dit evenwel een veel voorkomend uitgangspunt.

Bijvoorbeeld, mensen die een moeilijke periode doormaken, die schrik hebben voor burn out, die last hebben van faalangst ... Of leidinggevenden die hun relatie met hun medewerkers willen verbeteren, die niet goed communiceren met hun medewerkers, die niet goed kunnen delegeren ... Of medewerkers die gepest worden ...

Het is echter evenzeer voor professionals die actief aan een eigen weg timmeren en proactief een coach onder de arm nemen om persoonlijk te groeien. Bijvoorbeeld voor wie beter wil leidinggeven, beter wil communiceren, een nieuwe richting wil inslaan, de werk – privé balans juist wil krijgen ...

Populaire thema's

Uit een bevraging onder Nederlandse coachees komen volgende 5 thema's als populairste uit de bus:
1. Persoonlijke effectiviteit
2. Relatie / scheiding / single-zijn
3. Loopbaan / carrière
4. Samenwerking / conflicten
5. Werk-prive balans

Mijn thema's

Behalve voor het 2de meest populaire thema kan je bij mij voor al de onderwerpen uit de Top 5 terecht.

Business Coaching

Leiderschapsontwikkeling: o.a. SMART doelstellingen formuleren, mensgericht leidinggeven, communiceren met verschillende persoonlijkheidstypes, delegeren, feedback geven, evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren
Communicatievaardigheden: geweldloze communicatie, communiceren met diverse persoonlijkheden, assertiviteit, klantvriendelijkheid
Welzijn op het werk: pesten op het werk, ziekteverzuim, werkdruk & stress
Competentiecoaching: time management, vergadertechnieken, presentatietechnieken
Teamontwikkeling: functioneren in een team & organisatie, beter samenwerken
Organisatieveranderingen: omgaan met weerstanden tegen verandering
Behoefte aan klankbord: topmanagement heeft nood aan een praatpaal

Personal Coaching

Loopbaancoaching (in samenwerking met The Coaching Square en VDAB): solliciteren, loopbaankeuze, jobadvies, loopbaanoriëntering
Burn-out verschijnselen: levenslust aanwakkeren
Balans werk – privé: tijd & prioriteiten stellen, werkbelasting, stressbeheer, time management, assertiviteit, zelfdiscipline
Zelfvertrouwen aanscherpen - Faalangst overwinnen: o.a. presenteren voor groepen
Vrouwenkracht: je 'mannetje' staan in een mannenwereld
Reflectie op de toekomst: wat wil ik met de rest van mijn leven doen? Ben ik met de juiste dingen bezig? Wat boeit mij?

Veelzijdigheid

Een coach is een veelzijdige kameleon die verschillende rollen zoals coach, adviseur, ervaren manager, vertrouwenspersoon, klankbord en sparringpartner afwisselt. Uitgangspunt is jouw doel bereiken. Daarom ook pas ik niet slechts één specifieke methode toe, maar gebruik datgene wat bij jou past. Ik kan tegelijkertijd je vriend en je "lastigste" uitdager zijn.

Luisteren en doorvragen

Mijn rol is in de eerste plaats die van luisteraar en vragensteller. Ik zal je spiegels voorhouden wat nogal eens confronterend kan zijn. Maar ik zal zeker niet alleen maar open vragen stellen, want een suggestieve vraag roept soms meer op dan veel gehum. Ik vraag echt door en daardoor provoceer ik soms. Daarom is vertrouwen in en zich veilig voelen bij je coach zo belangrijk, daarom moet er die fameuze 'klik' zijn.

Waarom voor mij kiezen

Aangezien ik echt geef om mensen en hun uitdagingen (en dus niet (ver)oordeel), aangezien ik iedereen respectvol behandel, aangezien ik intuïtief aanvoel of je jezelf openstelt en prijsgeeft, aangezien ik gecertificeerd ben en een berg kennis en ervaring uit het bedrijfs- en gewone leven meebreng, voelen de coachees zich direct veilig bij mij en vertrouwen mij zaken toe die ze zelfs aan hun beste vrienden niet toevertrouwen.

Kennismaking en intake

De kennismaking dient om te onderzoeken of het 'klikt tussen ons. Coach en coachee moeten elkaar respecteren, vertrouwen, zich veilig voelen bij elkaar en elkaars meerwaarde zien. Tussen beide moet een vonkje overspringen

Het intakegesprek heeft een viertal hoofddoelen:
1. Het bespreken van mijn manier van werken (aanpak), de methodiek, ethiek van de coach
2. Diepere kennismaking en het opbouwen van contact/vertrouwen met jou, de coachee
3. Het onderzoeken van jouw vraag / doelstelling / uitdaging. Formuleren van de te behalen resultaten
4. Bepalen van het coachingstraject met aantal sessies en afspraken over de data en de start van het begeleidingsprogramma

Kortom, tijdens het intakegesprek bespreken we de concrete doelstelling, schetsen het kader van de coaching en maken concrete afspraken.

Indien gewenst kan er een eerste coachingssessie aan gekoppeld worden. Reken ongeveer één uur voor een intakegesprek.

Een goede intake of kwaliteitsvol intakegesprek is van cruciaal belang voor het verdere verloop het coachingstraject. Een dergelijk contact zet in veel gevallen vaak een blijvende toon voor de stijl van latere gesprekken.

Coachingsessies

Een typisch coachingstraject vergt verschillende sessies (6 à 10) van telkens twee uur (drie uur voor een wandelcoaching) gespreid over 6 à 12 maand. Dit hangt o.a. af van de complexiteit van je doelstelling(en), je mate van vooruitgang boeken, je progressiesnelheid, je eigen tempo.

Elke individuele sessie verloopt volgens een vast stramien:
• We bespreken eerst je "tussentijdse opdracht" (de opdracht die je meekrijgt na elke coachingsessie)
• We gaan verder met de doelstelling van de dag - het onderwerp van de coachingsessie
• Eerst staan we stil bij we de huidige situatie/status en bij de weerstanden en hinderpalen die deze situatie meebrengt
• Vervolgens bekijken we de verschillende opties: oplossingen, ideeën, acties, een coachingsoefening om tot de oplossing te komen
• Aan het einde van elke sessie maken we duidelijke afspraken rond concrete meetbaarheid, actieplan en tussentijdse opdracht.
Tussen elke sessie ligt ongeveer 3 weken omdat je tijd nodig hebt om je tussentijdse opdracht aan te pakken.

In het Engels staat hiervoor het toepasselijke acroniem GROW symbool. Want het is het doel van iedere coach om je te zien 'groeien' tijdens zo'n begeleidingstraject.
G= goal. Doelstelling van de sessie.
R= reality check.
O= options.
W= wrap-up.

Tussentijdse opdrachten

Elke sessie zal je voor jezelf specifieke opdrachten formuleren, zodat het niet bij theorie blijft maar de verandering praktisch verankerd wordt.
In je coachingscontract hebben we vastgelegd om deze opdrachten te doen. Je blijft immers zelf verantwoordelijk voor je persoonlijk ontwikkelingsproces.

Evaluatie en rapportering

Een ICF gecertificeerde coach houdt zich aan de confidentialiteitsafspraken.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

AGENDA
Opstellingsdagen van 9.00u tot 16.30u

27/4/2024 - 8/6/2024 - 5/10/2024 - 9/11/2024 - 7/12/2024

Meer info en inschrijven: Opstellingsdagen

 
Opleiding Systemisch Coach

4 x 2 dagen start op 26/8/2024

Meer info en inschrijven: Opleiding systemisch coachen