EVF 1522 web

Executive Coaching

Uitdagingen in een complexe omgeving

Directieleden en topmanagers worden vandaag steeds meer geconfronteerd met een onvoorspelbare en onzekere omgeving.
De uitdagingen die ze ondervinden vragen een grote flexibiliteit, snelle verandering en nieuwe competenties en attitudes. Met de ondersteuning van een ervaren executive coach verloopt deze verandering sneller en doorstaan mensen de vaak stressvolle overgangssituaties met succes.

Om flexibel in te spelen op de noden van vandaag is een sterk ontwikkelde leiderschapsmaturiteit belangrijk. Synergetische leiders transformeren hun organisaties naar wendbare en veerkrachtige cultuur.

De coach = de ideale sparringpartner

Wanneer directieleden in een complexe nieuwe organisatie van start gaan is het cruciaal om een externe neutrale sparringpartner te hebben met wie ze in vertrouwen hun uitdagingen kunnen exploreren. Een ervaren executive coach brengt verfrissende en verruimende inzichten mee en nodigt de leider uit om van diverse invalshoeken de situatie te bekijken.

Executive coaching gaat verder dan het ontwikkelen van het individu. Executives en managers hebben een externe sparringpartner nodig om hun denkproces mee te delen. Door nieuwe inzichten verruimt hun perspectief. Door een gestructureerde en systemische benadering komen manager en organisatie in versnelde evolutie en zo kan de organisatie dynamisch transformeren op het ritme van de omgeving.

Doel: ontwikkeling van een mature leider

De concrete vraagstukken in uw organisatie vormen de vertrekbasis van executive coaching. Op die manier kan de leider de nieuwe inzichten meteen in de praktijk brengen. Door een gestructureerde en systemische benadering komen manager en organisatie in versnelde evolutie en zo kan de organisatie dynamisch transformeren op het ritme van de omgeving.
Daarnaast is executive coaching erop gericht de directieleden te begeleiden naar een volgende fase in hun leiderschapsrol. Leiderschap in deze VUCA wereld vraagt een hogere maturiteit, een overkoepelend “synergetisch“ perspectief.

Vertrekpunt

Executive coaching vertrekt niet van een functioneringsprobleem of een concrete uitdaging, maar is erop gericht de directieleden matuurder te maken in hun leiderschapsrol. Leiderschap in deze VUCA wereld vraagt een hogere maturiteit, een overkoepelend “synergetisch“ perspectief.

Het evolutietraject

Tijdens een leiderschapsevolutie traject inspireren we de leider tot een shift in leiderschapsmaturiteit en we reiken de competenties, de attitudes en de tools aan die dit in de praktijk mogelijk maken.

Een leiderschapsevolutie op 4 vlakken

  • Inspirerend leiderschap: leiders formuleren een evolutionaire, heldere en aantrekkelijke visie die mensen motiveert en uitnodigt.
  • Persoonlijk leiderschap: een verhoogd bewustzijn van persoonlijk purpose, waarden, leiderschapsstijl en integratie van schaduwkanten om krachtig aan het roer te staan
  • Positieve, inspirerende en ontwikkelingsgerichte interactie: een veilig kader creëren, met positieve, heldere en open communicatie zodat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen in een sfeer van vertrouwen. Zo ontstaat een groot draagvlak voor de transformatie die nodig is binnen de organisatie.
  • Integratieve mindset: een overkoepelende meer breeddenkende kijk, zodat synergie gevonden wordt tussen de eigen organisatie en het samenwerken over de grenzen heen, om zo een meer humane en ecologische wereld te creëren. Zo gaan de leiders vormgeven aan een organisatie die de overkoepelende belangen dient van alle stakeholders.
BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

COACHINGREIS

Reizen, wandelen en coachen: mijn  passies verenigd

Ontdek het coachingweekend

Op stap met de camper