Teamcoaching

Overal dienen mensen als team samen te werken. Communicatie, respect, vertrouwen en onderlinge spanningen zijn enkele aspecten die de werking van een team beïnvloeden. Wij begeleiden uw team bij zijn zoektocht naar autonomie, effectiviteit en synergie zodat de bijdrage ervan aan uw bedrijfsresultaat groter wordt dan de som van de bijdrage van elk teamlid afzonderlijk.

Onderwerpen

  • Missie, visie en doelstellingen voor het team bepalen
  • Wat is mijn rol binnen het team? 
  • Welke persoonlijkheidsstijlen zitten in het team? (cfr. Insights)
  • Motivatie, communicatie en feedback
  • Aanwezige sterktes en zwaktes binnen het team (talenten, kwaliteiten, valkuilen)
  • Hoe samenwerken en creativiteit bevorderen? Brainstorming?
  • Persoonlijk leiderschap & Coachend leidinggeven ontwikkelen
  • Geweldloze communicatie binnen het team