Maatwerk gebaseerd op 4 pijlers

U Bein Bridge 250x160

Building the bridge as you walk on it

Elk ontwikkelingstraject is maatwerk. We vertrekken telkens vanuit de concrete situatie waarin u zich bevindt, welke noden leven er binnen uw bedrijf op dit moment. Hierop stemmen wij ons voorstel af, zowel inhoudelijk als naar de praktische cases die tijdens de trainingen, coachings of workshops worden gebruikt. Door cases uit uw echte leefwereld te gebruiken voelen de mensen zich direct betrokken waardoor ze sneller leren. Om het ontwikkelingsdoel binnen uw organisatie te bereiken is het belangrijk dat consulting, training en coaching echt afgestemd zijn op uw werksituatie. Daarom vertrekken wij steeds van een grondige intake en kennismaking, zodat wij de cultuur, het taalgebruik, de specifieke business uitdagingen van uw mensen kunnen verwerken in concrete oefeningen en voorbeelden. Wanneer mensen zich herkennen in de training, vergemakkelijkt dit het leerproces en zeker de toepassing in de praktijk.

Geïntegreerde Aanpak

Ik focus mij zowel op de ontwikkeling van uw mensen als op de ontwikkeling van de organisatie. Werken aan de ontwikkeling van mensen is belangrijk, maar zeker niet voldoende. Door training en coaching kan je mensen doen groeien. Alleen is het belangrijk om ook de omgeving, de onderliggende processen eventueel te veranderen en de stakeholders te betrekken. Zo creëert u een rijkere voedingsbodem waarop talent kan floreren.

Co-Creatief Partnership>

Ik zorg ervoor dat alle stakeholders betrokken worden bij het ontwikkelingstraject. Zo creëert u een breed draagvlak. Bij een individueel coachingstraject bijvoorbeeld betrekken wij telkens de rechtstreekse leidinggevende van de coachee van bij de aanvang van het begeleidingstraject. In samenspraak met de leidinggevende worden de doelstellingen van het coachingstraject klaar en duidelijk vastgelegd. Na elke sessie verwachten we van de coachee dat hij zijn actiepunten met zijn leidinggevende bespreekt en dat deze van zijn kant interesse toont naar de vooruitgang van de coachee. Na het volledige coachingstraject volgt een evaluatie met coachee en directe leidinggevende of de doelstellingen behaald zijn en of er eventueel een vervolgtraject nodig is.

Duurzaam Resultaat

Een goede training of coaching is nooit een doel op zich. Om zeker te zijn dat een training of coaching het gewenste resultaat heeft, is het belangrijk om te zorgen dat mensen voor zichzelf duidelijke leerdoelstellingen formuleren, de training aangepast is, de organisatie duidelijke verwachtingen heeft naar de deelnemers toe. En dat de mensen ook actief gestimuleerd en opgevolgd worden na de training. Daarom voorzien we graag een trainingstraject bestaande uit een grondige voorbereiding, het traject met training en coaching, een duidelijk actieplan, eventueel een opvolgsessie. We streven ook naar een lange termijn samenwerking met uw bedrijf, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen en actief kunnen meedenken op vlak van HR en mensen. We kijken verder dan enkel het trainingsgedeelte en benoemen ook de organisatorisch verbeteringen die mogelijk zijn.​

BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

COACHINGREIS

Reizen, wandelen en coachen: mijn  passies verenigd

Ontdek het coachingweekend

Ontdek de coachingreis naar Nepal