Verloop van een traject

Kennismaking

Alles begint bij u, de klant. Tijdens een kennismakingsgesprek vertelt u over uw activiteiten, uw doelstellingen, uw missie, visie en waarden. En dit op algemeen niveau, op het niveau van "Human Resources" en op het niveau van de trainingsafdeling. U vertelt welke opleidingen u op welke termijn en voor welke medewerkers zoekt. Zo leren we elkaar kennen. Het is belangrijk dat de trainer en de HR- en/of trainingsmanager goed overeenkomen. U kiest of ik pas binnen uw cultuur. We zien of we op vlak van ideeën over bijvoorbeeld leiderschap op dezelfde golflengte zitten. Ik krijg als trainer alvast een goed beeld van de werking, de uitdagingen, de geschiedenis en de typische cultuur van uw bedrijf. We maken concrete afspraken over de doelstellingen, de aanpak en timing van het trainingstraject en bespreken de investering die u wenst te besteden aan training.

Intake

Mensen leren het meest wanneer ze werken rond concrete uitdagingen en vragen. Daarom voorzien we steeds een intake gesprek met een aantal deelnemers van telkens +/- een half uur. Tijdens dit korte gesprek kunnen de mensen hun eigen noden voor het programma duidelijk stellen. Als trainer krijg ik een heel concreet beeld van hun "business taal", concrete voorbeelden van uitdagingen en problemen, de mensen die in de trainingen zitten, hun behoeftes en leerstijlen. Zo zijn we zeker dat de training voor hen relevant is. Het is ook belangrijk om top management of de zaakvoerder bij de intake te betrekken. Zo kan ik ook de visie van het management team tijdens de training benadrukken. Op basis van de resultaten van de verschillende intakegesprekken, stel ik een trainingsschema en –materiaal op dat u goedkeurt.

Het eigenlijke traject

Een training heeft een heel concreet en duidelijk doel. Het is volgens mij veel effectiever om 1 of 2 onderwerpen grondig aan te pakken zodat de mensen hier echt iets mee kunnen doen dan wel alles in een halve dag te willen stoppen. Kon-KiKi staat voor een zeer praktijkgerichte training:
• L eren betekent fouten mogen maken in een veilige omgeving
• E cht praktische modellen, we passen ze direct toe op eigen voorbeelden
• R ede en emotie zijn belangrijk
• E rvaringen uitwisselen: deelnemers leren ook van mekaar
• N adien ook echt toepassen: iedereen gaat met een actieplan naar huis.

Mensen leren wanneer ze op hun gemak zijn, het mag plezant zijn maar het moet vooral veilig zijn om te experimenteren. Door heel concreet rond eigen voorbeelden te werken is de drempel om alles in de praktijk te gaan gebruiken heel laag.

Opvolging

Een training is maar een eerste stap. Het gaat natuurlijk om de toepassing in de praktijk. Nazorg is belangrijk. U krijgt een rapport met de evaluatie, algemene conclusies over de training, eventuele adviezen voor de organisatie. Deelnemers kunnen mij via mail contacteren voor advies rond een aantal zaken die in de training aan bod gekomen zijn. Ik adviseer u ook graag hoe u vanuit HR de mensen best kan ondersteunen. Natuurlijk kan ook een volledig natraject op maat uitgewerkt worden. Hierover spreek ik graag met u tijdens ons kennismakingsgesprek.

BEDRIJFSGEGEVENS

Kon-Kiki
Manestraat 28
3540 Herk-de-Stad

T.+32 498 517 365
kris(at)konkiki.be

BTW BE0808.076.019
Follow me on LinkedIn

COACHINGREIS

Reizen, wandelen en coachen: mijn  passies verenigd

Ontdek het coachingweekend

Ontdek de coachingreis naar Nepal