Het verloop van een coachingstraject

Kennismaking en intake

De kennismaking dient om te onderzoeken of het 'klikt tussen ons. Coach en coachee moeten elkaar respecteren, vertrouwen, zich veilig voelen bij elkaar en elkaars meerwaarde zien. Tussen beide moet een vonkje overspringen

Het intakegesprek heeft een viertal hoofddoelen:
1. Het bespreken van mijn manier van werken (aanpak), de methodiek, ethiek van de coach
2. Diepere kennismaking en het opbouwen van contact/vertrouwen met jou, de coachee
3. Het onderzoeken van jouw vraag / doelstelling / uitdaging. Formuleren van de te behalen resultaten
4. Bepalen van het coachingstraject met aantal sessies en afspraken over de data en de start van het begeleidingsprogramma

Kortom, tijdens het intakegesprek bespreken we de concrete doelstelling, schetsen het kader van de coaching en maken concrete afspraken.

Indien gewenst kan er een eerste coachingssessie aan gekoppeld worden. Reken ongeveer één uur voor een intakegesprek.

Een goede intake of kwaliteitsvol intakegesprek is van cruciaal belang voor het verdere verloop het coachingstraject. Een dergelijk contact zet in veel gevallen vaak een blijvende toon voor de stijl van latere gesprekken.

Coachingsessies

Een typisch coachingstraject vergt verschillende sessies (6 à 10) van telkens twee uur (drie uur voor een wandelcoaching) gespreid over 6 à 12 maand. Dit hangt o.a. af van de complexiteit van je doelstelling(en), je mate van vooruitgang boeken, je progressiesnelheid, je eigen tempo.

Elke individuele sessie verloopt volgens een vast stramien:

  • ​We bespreken eerst je "tussentijdse opdracht" (de opdracht die je meekrijgt na elke coachingsessie)
  • We gaan verder met de doelstelling van de dag - het onderwerp van de coachingsessie
  • Eerst staan we stil bij we de huidige situatie/status en bij de weerstanden en hinderpalen die deze situatie meebrengt
  • Vervolgens bekijken we de verschillende opties: oplossingen, ideeën, acties, een coachingsoefening om tot de oplossing te komen
  • Aan het einde van elke sessie maken we duidelijke afspraken rond concrete meetbaarheid, actieplan en tussentijdse opdracht.

​Tussen elke sessie ligt ongeveer 3 weken omdat je tijd nodig hebt om je tussentijdse opdracht aan te pakken.

In het Engels staat hiervoor het toepasselijke acroniem GROW symbool. Want het is het doel van iedere coach om je te zien 'groeien' tijdens zo'n begeleidingstraject.
G= goal. Doelstelling van de sessie.
R= reality check.
O= options.
W= wrap-up.

Tussentijdse opdrachten

Elke sessie zal je voor jezelf specifieke opdrachten formuleren, zodat het niet bij theorie blijft maar de verandering praktisch verankerd wordt.
In je coachingscontract hebben we vastgelegd om deze opdrachten te doen. Je blijft immers zelf verantwoordelijk voor je persoonlijk ontwikkelingsproces.

Evaluatie en rapportering

Een ICF gecertificeerde coach houdt zich aan de confidentialiteitsafspraken.